Endüstri 4.0 Yalın Üretimi Nasıl Şekillendirecek?

Felaket

New member
Yalın üretim, endüstriyel üretimde yaygın olarak tanınmakta ve kabul edilmektedir. Yalın üretim özetle, insanların üretim sürecine verimli bir şekilde entegrasyonu, sürekli iyileştirme ve israfı önleyerek katma değerli faaliyetlere odaklanmaktadır. Bununla birlikte Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan bir çok yeni teknoloji yalın üretime katkı yapma potansiyeline sahiptir. Bu yazımızda Endüstri 4.0 ile birlikte yalın üretimin nasıl değişeceğine bakacağız.

Yalın üretimin önemi, üreticilerin tesisteki çalışanlara gerekli ve sürekli ayarlamaları yapmalarını sağlayarak operasyonel karmaşıklığı azaltmasına, atıkları ortadan kaldırmasına ve üretkenlik iyileştirmelerini artırmasına yardımcı olmasıdır. İnsan unsuru yalın üretimin temel ilkelerinden biridir. İnsan analizi ve esnekliği yalın üretim için vazgeçilmezdir.


Onlarca yıldır üreticiler, operasyonel karmaşıklığı azaltmak ve verimliliği artırmak için yalın prensipler ve araçlar kullandılar. Yalın yaklaşım, süreçleri standartlaştırma, sürekli iyileştirme kültürünü aşılama ve tesisteki çalışanları güçlendirerek operasyonel mükemmellik için temel oluşturur. Bununla birlikte, operasyonların artan karmaşıklığı göz önüne alındığında, birçok şirket yalın yönetimin kendi operasyonel zorluklarını çözmek için yeterli olmadığını anlamıştır. Son zamanlarda, Endüstri 4.0 olarak da bilinen bir dizi gelişmiş dijital teknoloji, karmaşıklıkla başa çıkmak ve verimliliği artırmak için yeni yaklaşımlar sunmak için ortaya çıkmıştır. Doğru teknolojilerin kombinasyonunu uygulayarak, üreticiler hız, verimlilik ve koordinasyonu artırabilir ve hatta kendini yöneten fabrika operasyonlarını kolaylaştırabilir. Her iki yaklaşım da operasyonel mükemmellik olan aynı hedefe sahiptir.


Birlikte Daha Güçlü

Hem yalın yönetim hem de Endüstri 4.0, operasyonel mükemmellik hedeflerini destekler, ancak bu hedeflere ulaşmak için farklı araçlar kullanırlar. Yalın yönetim yaklaşımı, bir süreç veya değer zinciri boyunca atık ve katma değerli olmayan faaliyetleri ortadan kaldırarak karmaşıklığı ve maliyeti azaltır. Tüm çalışanları verimliliği sürekli olarak gözden geçirmeye ve iyileştirmeye dahil etmek için teknikler sağlar. Endüstri 4.0 ise, dokuz temel teknoloji ile güçlendirilmiştir. Bunlar seri üretim, ileri robotik, artırılmış gerçeklik, büyük veri ve analitik, bulut bilişim, siber güvenlik, yatay ve dikey sistem entegrasyonu, endüstriyel internet, ve simülasyon olarak sayılabilir. Sensörler, makineler, iş parçaları ve BT sistemleri, tek bir işletmenin ötesine uzanan bir değer zinciri boyunca bağlanır. Bu bağlantılı sistemler, arızayı tahmin etmek, kendilerini yeniden yapılandırmak ve değişime uyum sağlamak için verileri etkinleştirebilir veya analiz edebilir. Örneğin, sistemler önleyici bakımdan kestirimci bakıma geçebilirler.


Yalın 4.0

Operasyonlarını optimize etmek isteyen üreticilerin geleneksel yalın yönetim ile Endüstri 4.0 arasındaki etkileşimi anlamaları gerekir. Son yıllarda operasyonel mükemmellik programları üzerinde yapılan çalışmalar, firmaların yalın yönetim ve Endüstri 4.0’ı bütünsel olarak uygulayarak değerli sinerjiler yarattığını gösterdi. Aslında, çoğu durumda Yalın 4.0 olarak adlandırdığımız yalın yönetim ve Endüstri 4.0’ın entegre uygulaması, operasyonel mükemmellik seviyesine ulaşmanın en etkili yoludur. Yalın 4.0’ı başarıyla uygulayan üreticiler, dönüşüm maliyetlerini beş ila on yıl içinde% 40’a varan oranda azaltabilir. En büyük faydayı elde etmek için, bir imalatçı, Yalın 4.0 uygulamasını tedarik zinciri boyunca ve tesis düzeyinde karşılaştığı özel zorlukları ele alacak şekilde uyarlamalıdır.