Lökosit yüksekliği, lenf bezlerinde şişlik ve dalakta büyüme ile beraberyse kan hastalığınız olabilir

Bilgin

Global Mod
Global Mod
Lökosit yüksekliği, lenf bezlerinde şişlik ve dalakta büyüme ile beraberyse
kan hastalığınız olabilir
Lökositler( akyuvarlar) bedenimizi iltihabi durumlara ve mikroplara karşı savunmada
değerli rol oynayan bağışıklık sistemi hücreleridir. Lökosit sayımı olağan aralığı 4500-
11,000 /mm 3 . Lökositlerin büyük çoğunluğunu nötrofiller oluşturur( 1800-7700/mm 3 ).
Lökosit yüksekliği bilhassa yüksek nötrofil sayımı, yaygın olarak bedende enfeksiyon ve
iltihabi durumlarda ortaya çıkar. Lökosit yüksekliği hem de lösemi ve
myeloproliferatif hastalıkların aşikar bir bulgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Nötrofil
yüksekliği ön planda ise akut lösemi düşünülmez. Kronik myeloid lösemi, diğer
myeloproliferatif hastalıklar ve lökomoid tepkisi üzere durumlar akla gelmektedir.
Lökomoid tepki ise nötrofil artışının ön planda olduğu ve lökosit sayısının
50.000mm 3 ’den yüksek olduğu durumlar için kullanılan bir tabirdir. Lökomoid reaksiyon
tanısı düşünüldüğünde kesinlikle altta yatan habis bir hastalığın varlığı ekarte edilmelidir.
Yüksek lökosit sayısı ile başvuran bir hastada nötrofil yüksekliği mevcut ise ve üşüme,
titreme, ateş bulguları eşlik ediyorsa evvela üst teneffüs yolları, alt teneffüs yolları ve
böbrek, idrar yollarının bakteriyel enfeksiyonu açısından tetkik edilmektedir. Yakın zamanda
kortizon üzere ilaçlar kullanım hikayesi olup olmadığı sorgulanmalıdır. Uzun müddettir hafifçe
ölçülü nötrofil artışının ön planda olduğu lökosit yüksekliği mevcutsa şişmanlık ve sigara içimi
ile bağlantılı olabileceği düşünülmektedir.
Ağır antrenman, çok gerilim durumu , yanıklar, travma, bedenin sıvı yahut kan kaybetmesine
bağlı hipotansiyon gelişmesi durumunda gerilim hormonlarının artışına bağlı nötrofilik lökosit
yüksekliği ortaya çıkabilmektedir. Ailede nötrofilik lökosit yüksekliği hikayesi var ise genetik
bir hastalık olabileceği akla gelmektedir.
Lökosit yüksekliğinde lenfosit artışı ön planda ise virüs enfeksiyonları (EBV, Hepatit B,
CMV, Herpes virüs), bakteriyel enfeksiyonları(Tüberküloz,Boğmaca, Brusella, Şigella,
riketsiya ), paraziter enfeksiyonlar( Toxoplazma) , lenf bezi tümörleri, ilaçlar( epilepsi
ilaçları, sülfonamid türevi antibiyotikler) detaylı olarak değerlendirilmelidir. Yoğun
antrenman, cerrahi, travma,,kalp hastalıklarında, orak hücre anemi krizlerinde ve gebelik ilgili
acil durumlarda süreksiz lenfosit artışı olabilmektedir. Az olarak orta yaşlı sigara içen
bayanlarda düzgün huylu lenfosit artışı görülebilmektedir.
Hastanın fizik muayenesinde lökosit yüksekliği ile bir arada lenf bezlerinde şişlik, dalakta
büyüme bulguları saptanırsa enfeksiyon ve hematolojik hastalıklarının ayırıcı tanısı
yapılması için kesinlikle bir hematoloji uzmanına başvurması gerekmektedir. Hematoloji
uzmanı tarafınca başlangıç olarak etraf kanı yayması bulgularına bakılırsa kemik iliği
aspirasyon, biyopsi, kültür, genetik yahut moleküler testler yapılarak geç kalınmadan teşhis
koyulması hayati ehemmiyet taşımaktadır.