Hepatitler

Bilgin

Global Mod
Global Mod
HEPATİTLER

Hepatitler karaciğer iltihabına verilen isimdir . Akut ve kronik olarak ikiye ayrılır. Akut olan hadiseler yeni başlamış 1-10 günlük kıssası vardır . Kronik olanlar 6 aydan uzun süren hastalık halleridir .

Hepatit hastalığının en belirli başlı belirtisi halsizliktir , buna ilaveten sarılık , karın sağ üst kadranda müphem bir ağrı , kaşıntı olabilir .
Hepatite niye olan faktörler;

1) VİRÜSLER ( A , B , C hepatit virüsleri ; bunlardan B ve C kronikleşip siroza yol açabilir ) .
2) ALKOL
3) İLAÇLAR
4) OTOİMMÜN niçinLER
5) SAFRA YOLLARININ HASTALIKLARI ( PRİMER BİLİYER KOLONJİT )
6) YAĞLI KARACİĞERİN İLTİHAPLA SEYREDEN HALİ ( NASH )
7) GENETİK HASTALIKLAR ( WILSON SİROZU , ALFA 1 , ANTİTRİPSİN EKSİKLİĞİ )
Üzere niçinler sayılabilir .
Tanısı birçok vakit tesadüfen konur , öteki bir niçinle tetkik yapılırken karaciğer işlev testlerinin bozukluğunun saptanması ile .

Sebebe yönelik teşhis için ; hastanın viral markerleri , ayrıntılı karaciğer işlev testleri , otoimmün belirteçler , batın ultrason , karaciğer elastografi ve gerekirse karaciğer biyopsisi üzere tetkikler basamak basamak yapılır .

pek hayli kronik hepatit olayı erken periyotta saptanıp , sebebe yönelik tedavi edildiğinde siroz olmadan hasta kurtarılmış olur . Halsizlik , kaşıntı , sarılık üzere belirtileri olup , karaciğer işlev testlerinde bozukluk çıkan hastaların vakit geçirmeden bir gastroentereloji uzmanına müracat etmesi ileride oluşabilecek siroz , karaciğer kanseri üzere komplikasyonların önlenmesi açısından hayati değer arzeder .