Dünyanın Iki Bloğa Ayrıldığını Dünyaya Duyuran Lider Kimdir ?

Abras

Global Mod
Global Mod
Dünyanın İki Bloğa Ayrıldığını Duyuran Lider Kimdir?

Dünya tarihinde birçok önemli lider ve olaylar var, ancak belirli bir liderin dünyanın iki büyük bloğa ayrıldığını ilan ettiği bir dönem çok çarpıcı bir olaydı. Soğuk Savaş döneminde, ABD ve SSCB arasındaki siyasi, ekonomik ve askeri rekabetin doruk noktasında yaşandı. Bu dönemin en önemli liderlerinden biri, Sovyetler Birliği'nin lideri olan Nikita Kruşçev'tir.

Nikita Kruşçev, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin lideri olarak, dünya siyasetinin kritik bir figürüydü. 1958 yılında göreve geldi ve 1964 yılında görevden alındı. Kruşçev döneminde, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler oldukça gerildi. Ancak, en çarpıcı anlardan biri, 1961 yılında Berlin Duvarı'nın inşası ve 1962 yılında Küba Füze Krizi ile gerçekleşti. Bu olaylar, dünyanın iki kutuplu bir yapıya doğru ilerlediğinin belirtileriydi.

Kruşçev'in liderliği altında, Sovyetler Birliği'nin, ABD ile rekabet halinde olan kapitalist blokla daha da bölünen bir komünist bloğa liderlik ettiği görülüyordu. Bu durum, Soğuk Savaş'ın doruk noktasına ulaştığı bir dönemde, dünyanın iki büyük gücü arasında gerilimi artırdı. Kruşçev'in liderliği altında, Sovyetler Birliği'nin, komünist ideolojiyi destekleyen ülkelerle ittifaklar kurduğu ve kapitalist bloka karşı bir alternatif oluşturduğu görülmüştür.

Kruşçev'in liderliği altında, Sovyetler Birliği'nin dünya siyasetindeki etkisi artmıştır. Ancak, Kruşçev'in sert tavırları ve agresif politikaları, hem içeride hem de dışarıda eleştirilere yol açmıştır. Bu eleştiriler, onun görevden alınmasına yol açan bir dizi olayı tetiklemiştir. Ancak, Kruşçev'in liderliği altında Sovyetler Birliği, dünyanın iki büyük gücü arasında bir kutuplaşmanın parçası olarak kendisini konumlandırmıştır.

Sonuç olarak, Nikita Kruşçev, dünyanın iki bloğa ayrıldığını duyuran liderlerden biridir. Soğuk Savaş döneminde, onun liderliği altında Sovyetler Birliği, kapitalist bloğa karşı komünist bir blok oluşturarak dünya siyasetinde belirleyici bir rol oynamıştır. Ancak, Kruşçev'in agresif politikaları ve sert tavırları, hem içeride hem de dışarıda eleştirilere yol açmış ve sonunda görevden alınmasına neden olmuştur.